Privacyverklaring

KSA Sint-Jan Bentille hecht veel waarde aan de personengegevens. Onze beweging doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw gegevens. Hieronder geven we heldere en transparante informatie over wat we met die gegevens doen. KSA Sint-Jan Bentille houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als jeugdbeweging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wil opnemen kan dat via onderstaande gegevens:

KSA Sint-Jan Bentille
Graaf Jansdijk 9
9982 Sint-Laureins
info@ksabentille.be

KSA Nationaal vzw
Vooruitgangstraat 225
1030 Schaarbeek
info@ksa.be
02/201.15. 10

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden en iedereen die gebruik maakt van onze diensten.

Waarom verwerkt KSA persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door KSA verwerkt en gebruikt voor verschillende doeleinden:

 • om je aan te sluiten bij onze jeugdbeweging en je te verzekeren;
 • om je te informeren over onze werking en voor het versturen van informatie over onze activiteiten via nieuwsbrieven, uitnodigingen en algemene mails;
 • voor onze vormingsadministratie zodat je de juiste attesten kan behalen na het volgen van één van onze vormingen;
 • voor het bekomen van subsidiëring door de overheid;
 • voor archiefdoeleinden.

Over welke gegevens gaat het?

Van alle KSA-leden en -leiding kunnen we volgende gegevens vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres
 • Privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Beeldmateriaal
 • Gegevens eigen aan onze werking: lidnummer, leeftijdsgroep, deelname aan activiteiten, betaling lidgeld, betaling kampinschrijving, functies binnen de groep
 • Medische informatie: allergieën, inentingen, contactgegevens huisdokter, dieetvoorkeur

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf op verschillende wijzen aan ons doorgeeft (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact …). We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Geven jullie mijn gegevens door aan derden?

We kunnen bepaalde gegevens doorgeven aan de lokale overheid binnen het kader van een subsidie- en/of veiligheidsreglement. 

Daarnaast kunnen we de gegevens die je aan ons bezorgt doorgeven aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Met die partijen maken wij daarover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven je gegevens niet door voor commerciële doeleinden.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

We bewaren je persoonsgegevens zolang het nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden van de privacyverklaring. Onze medische fiches en inschrijvingsformulieren worden jaarlijks vernieuwd. De verouderde versies worden daarom ook vernietigd. Informatie die wordt doorgegeven aan de digit van KSA Nationaal wordt 30 jaar lang bewaard. Dit met als doeleinde statistische verwerking van de gegevens. Onze foto’s worden nooit verwijderd van onze centrale harde schijf, tenzij op aanvraag. Online gepubliceerde foto’s kunnen ook altijd teruggenomen worden indien nodig.

Wat zijn mijn rechten omtrent mijn gegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen. Als lid van KSA kan je bijvoorbeeld zelf je gegevens in Digit inkijken en aanpassen. Wil je je rechten uitoefenen, dan staat hierboven hoe je contact met ons kan opnemen.

Wat als ik vragen heb?

Heb je een vraag over de verwerking van je gegevens, neem gerust contact op met ons of met KSA Nationaal vzw. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. We hopen echter dat het zo ver niet moet komen en dat eventuele problemen eerst binnen KSA besproken en opgelost kunnen worden.

Slotopmerking

Als we grondige wijzigen doorvoeren in onze privacyverklaring, zullen we dat steeds aankondigen. Onderaan dit document vermelden we steeds wanneer de verklaring het laatst werd aangepast.

Laatst gewijzigd op 04/03/2020.